Green pantsI'm not working today. I'm going to make me a cool lemonade, sit in my window a little bit observing the world, put some nice records on, eat the rest of my birthday cake and take care of my plants.

Un dernier regard

Jag räknar människor som passerar
på gatan ifrån mitt fönsterbräde
men tappar bort mig för varje gång
det visar sig att det inte är du
Jag räknar människor som passerar
på gatan ifrån mitt fönsterbräde
men tappar bort mig för varje gång

det visar sig att det inte är du


Young hearts go that way

Jag fyller tomrummen i mitt hjärta
med cigarettrök och låter blicken
försvinna bortom skorstenarna nu
droppar tårarna ner i kaffetRSS 2.0